Výtvarné Hlinecko

Alois Bubák
23.6. – 9.9. 2018
UKONČENO

58. Výtvarné Hlinecko: HANUŠ SCHWAIGER

HANUŠ SCHWAIGER (1854 – 1912)
24. 6. – 10. 9. 2017

57. Výtvarné Hlinecko: Antonín Mánes

57. Výtvarné Hlinecko: ANTONÍN MÁNES (1784 – 1843)
25. 6. – 4. 9. 2016

56. Výtvarné Hlinecko: Julius Mařák

56. Výtvarné Hlinecko: JULIUS MAŘÁK (1831 – 1899)
27. 6. – 6. 9. 2015