Výtvarné Hlinecko

62. VÝTVARNÉ HLINECKO: Přes práh světa divů / Pohádkové náměty v českém umění 1890-1950