Výtvarné Hlinecko

ALOIS BUBÁK
23. 6. – 9. 9. 2018