JAN HONSA – SEDLÁK S PALETOU

VÝSTAVA BYLA PŘESUNUTA NA ROK 2022!

kurátor: PhDr. Michael Zachař
     Muzeum a galerie v Hlinsku soustavně připomíná velké výtvarné zjevy minulosti, které prošly širším regionem. Náleží mezi ně i krajinář Jan Honsa, absolvent slavné Mařákovy krajinářské školy na pražské Akademii. Je znám zejména ve východních Čechách, neboť se narodil v Tisové u Vysokého Mýta a maloval zejména krajiny Podorlicka, Českomoravské vrchoviny a vícekráte i v bezprostředním okolí Hlinska. V době kolem roku 1900 patřil názorově k nejbližším přátelům Antonína Slavíčka a jako technicky nesmírně zdatný malíř tehdy tvořil svá nejvýznamnější díla. Roku 1903 navštívil Francii a tuto podnětnou zkušenost zúročil v obdivuhodných moderně cítěných pracích často s figurálním doprovodem. Vynikl nejen v olejomalbě, nýbrž též v technice tempery, v kresbě křídami a také v grafických technikách. Kromě malby a její výuky se věnoval soustavně i hospodářství doma na rodovém statku v Běstovicích u Chocně a motivy jeho obrazů přinášely stále častěji kvetoucí stromy, rozlehlá panoramata krajiny úrodného domova i oblíbené zahradní a parkové tišiny beze stopy oblohy. Přírodu cítil podobně jako spolužák Kaván jako bytost, jako velkou harmonickou planetu, v níž člověk žije v osudí pravidelně se střídajících ročních dob. Ve výběru více než 50 děl připomeneme tohoto vynikajícího umělce našeho kraje.