TWENTY
ONE
GALLERY

     Městské muzeum a galerie Hlinsko razantně expanduje do budovy zdejšího Multifunkčního centra. V prostorách galerie v prvním patře foyer od druhé poloviny tohoto roku dostanou prostor začínající umělci z řad studentů středních, vyšších a vysokých uměleckých škol, případně čerství absolventi.
Hlinecko bylo historicky regionem, známým jako oblast malířů. I přes to, že i dnes jsou zde aktivně tvořící výtvarníci, tento podtitul si již okolí Hlinska nenese. Rádi bychom napomohli Hlinecku vrátit se na českou uměleckou mapu v plné síle a to právě prostřednictvím podpory mladých studentů výtvarného umění, které by samostatná výstava mohla takzvaně „nakopnout“ v jejich začínající umělecké kariéře.
Galerie představí čtyři výstavy ročně, většinou věnované jednomu autorovi, či autorce. Vzhledem k zaměření na mladé umění, ponese galerie název TWENTY ONE GALLERY (v českém překladu Galerie dvacet jedna). Číslo 21 v názvu galerie skrývá trojici významů. Za prvé jde o rok, od kdy galerie spouští svůj provoz, tedy rok 2021. Dále poukazuje na jednadvacáté století, ve kterém se časově nacházíme, z čehož plyne i zaměření na umění zcela současné. V neposlední řadě číslice odkazuje na nízký věk vystavujících začínajících umělců.
První vystavující bude Kristýna Hamáková, studentka estetiky na Masarykově univerzitě v Brně, která zde představí několik svých malířských cyklů a to od neděle 5. září, kdy bude výstava i činnost Twenty One Gallery v Multifunkčním centru od 17 hodin oficiálně zahájena.
Pokud studujete, nebo víte o někom kdo studuje třetím, nebo čtvrtým rokem střední uměleckou školu, případně vyšší či vysokou školu výtvarného zaměření, nebo je jejím čerstvým absolventem, kontaktujte Městské muzeum a galerii Hlinsko mailem, telefonicky nebo osobně.
(e-mail: muzeum@hlinsko.cz, tel.: 469 311 267)