10,00 

katalog k výstavě 20. Výtvarné Hlinecko 1979 – Rudolf Kremlička