10,00 

monografie Výtvarného Hlinecka vydaná při příležitosti 30. jubilejního ročníku