Adam KAŠPAR: HLINSKO

3.10. - 6.12. (PRODLOUŽENO DO 28.2. 2021)
- 24., 31.12. a 1.1. 2021 ZAVŘENO
- ve čtvrtek 17. 12. VEČERNÍ PROHLÍDKA od 19 do 21 h

V současné umělecké tvorbě lze vedle postmoderních a konceptuálních tendencí vysledovat také určitý návrat ke klasické krajinomalbě, ztvárňované dnešní perspektivou. Jedním z nejvýraznějších domácích autorů je v tomto směru momentálně Adam Kašpar - rodák z Litomyšle a absolvent Ateliéru Malířství profesora Martina Mainera na Akademii Výtvarných umění v Praze. Přírodu, jako dominantní téma svých prací, malíř zobrazuje precizní realistickou technikou. Pakliže se v jeho obrazech nachází člověk nebo architektura, vždy jde o zanedbatelnou pomíjivou stopu, v kontrastu s dominantní věčnou přírodou. Autorovi navíc nejde o obecný námět, ale konkrétní místo, jehož specifický charakter pak převtěluje do obrazu, ve kterém krajina znovu ožívá obohacena o malířovu uměleckou interpretaci.

- komentovaná prohlídka A. Kašpara proběhne v rámci úvodní vernisáže