Gustav MACOUN (1889 - 1934)

21. září - 17. listopad 2019
vernisáž v pátek 20. září v 17 h
komentovaná prohlídka ve čtvrtek 17. října ve 14 h

Dosud největší výstava krajináře Gustava Macouna (1889 – 1934) přinese na podzim 2019 víc jak sto obrazů tohoto významného umělce. Z podnětu Městského muzea a galerie v Hlinsku se uskuteční v obou patrech galerie i v protější budově muzea. V plejádě české krajinářské školy řadíme Macouna k pokračovatelům Antonína Slavíčka, s nímž se znal i maloval ještě jako chlapec. Školil se nejprve u Václava Jansy a Aloise Kalvody, na pražské Akademii pak docházel k profesoru Vlaho Bukovacovi, u nějž poznal mnoho technických fines v kombinování barev a štětcové technice. Řadíme ho k realistům a impresionistům, ačkoliv jeho výtvarný projev byl značně komplexní. Oblíbenými štacemi byl Český ráj, okolí Trosek, ale celoživotně přimknul k Českomoravské Vysočině, kde se i usadil natrvalo v obci Svobodné Hamry. A právě širší okolí s přirozeným centrem v Hlinsku mu skýtalo nepřeberné množství krajinářských záběrů. Rád se ovšem také věnoval městské krajině a architektuře, jak dosvědčují zejména pragensie, ale též mnohé partie z Českého Krumlova. Macoun byl všestranný malíř, který svedl namalovat i portrét či zátiší a navíc byl společensky aktivním občanem s vášní pro kopanou. Hlinsko ho tedy připomíná jako regionálně závažného tvůrce, který ale z pohledu dějin umění daleko přesáhl význam místa a patří mu čestné místo v Pantheonu po boku Slavíčka, Pruchy, Kavána, Nejedlého či Rabase.

kurátor: PhDr. Michael Zachař

fotografie z vernisáže