Sbírka hraček Františka Kyncla

Sběratel František Kyncl shromáždil za více jak padesát let jednu z největších evropských soukromých sbírek dřevěných hraček. Téměř 5000 hraček nejenom od neznámých lidových tvůrců a drobných soukromých výrobců, ale také tovární hračky vyráběné v malých i velkých sériích i originály od výtvarníků a designérů hraček. Nejucelenější kolekcí jsou české dřevěné hračky z dvacátého století, k nimž existuje pečlivě vedená evidence a množství doprovodného materiálu jako jsou technické výkresy, reklamní letáky, životopisy autorů a tvůrců ad. Část hraček pochází z konce 19. století a kolekce byla průběžně doplňována i o hračky ze století dvacátého prvého. Vedle českých hraček sbírka obsahuje také hračky z Evropy a ze světa. Největší série pocházejí od našich nejbližších sousedů – z Německa, Polska, Slovenska a Maďarska. Hojně jsou zastoupeny také hračky z bývalých sovětských republik a Balkánu. Nechybějí ani hračky z ostatních evropských hračkářských zemí jako je Dánsko, Švédsko, Francie nebo Itálie. Ve sbírce jsou také originální hračky z Afriky, asijských zemí a Ameriky.