JOSEF DVOŘÁK 1883 - 1967
malíř - 50 let od úmrtí
ANNA DVOŘÁKOVÁ 1924 – 2013
akademická malířka, grafička

23. 9. - 12. 11. 2017
vernisáž 22. 9. v 17 hodin

Výstava otce a dcery
      V pátek 22. září byla od 17 hodin slavnostně zahájena nová výstava v Městském muzeu a galerii. Aktuálně se v obou podlažích budovy galerie koná VÝSTAVA OTCE A DCERY - JOSEFA DVOŘÁKA a ANNY DVOŘÁKOVÉ. Dvojice malířů spjatých především s nedalekými Kameničkami je zde představena v celé šíři své tvorby. Což u malíře Josefa Dvořáka znamená především krajinomalbu, ve které nezapře vliv svého učitele Antonína Slavíčka. Na výstavě je ale k vidění i několik jeho figurálních motivů a portrétů. Tvorba jeho dcery, akademické malířky a grafičky Anny Dvořákové naopak krajinu zachycuje pouze minimálně. Soustředí se především na portrét a zátiší a také monumentální figurální tvorbu.

      Výstava je rozdělena do několika částí. Největší úvodní místnost představuje velkoformátové obrazy obou autorů, doplněné na straně Josefa Dvořáka výběrem z jeho drobnějších děl. Místnost je doplněna několika vitrínami s rodinnými fotografiemi a korespondencí s dalšími významnými malíři jako Rudolf Kremlička, nebo zmiňovaný Antonín slavíček. Dále už je každá z místností obou pater galerie věnována vždy jednomu z rodiny Dvořákových. U Aničky tak může divák obdivovat a zároveň porovnávat rodinné portréty, zátiší v několika polohách, květinové náměty, dětské portréty a v neposlední řadě také krajiny a grafická díla provedená v technice suché jehly. Josefovy oleje zachycují, jak již bylo řečeno, skoro výhradně krajinu, která je rovněž rozdělena do několika tematických celků.

     Speciálně pro tuto výstavu jsme nechali zrestaurovat dvojici obrazů Josefa Dvořáka ze sbírky Městského muzea a galerie Hlinsko, které nebylo možné delší dobu vystavovat. Zachycují pro Dvořáka poměrně netypické krajinné motivy mimo okolí jeho Kameniček. První znázorňuje Krajinu nad Hamry v místech přehrady Chrudimky a druhý Partii na starém Karlštýnu za Svratkou. První z obrazů se vyznačuje nejen pro Hlinsko důležitým historickým námětem Hamerské přehrady, ale také skvostným vyřezávaným dřevěným rámem. Obraz zdobí také titulní stranu katalogu vydaného k této výstavě.

     Nezbývá než poděkovat především panu Ladislavu Vaškovi, na jehož bedrech ležela podstatná část zorganizování této výstavy, dále obci Kameničky za zapůjčení souboru obrazů a také několika soukromým majitelům, kteří vyslyšeli naši výzvu v Hlineckých novinách a zapůjčili své obrazy.

     Akademická malířka Anna Dvořáková se narodila v roce 1924 a zemřela roku 2013. Její otec malíř Josef Dvořák žil v letech 1883 až 1967 a výstavou si tedy připomínáme 50 let od jeho úmrtí.

     Výstava potrvá do 12. listopadu a je otevřena denně, kromě pondělí. Otevírací doba je v úterý až pátek 9-12, 13-16 h. a o víkendu 8.30 - 12, 13-16 hodin. Část obrazů Anny Dvořákové je prodejných. Více informací v galerii.