KAREL BENEŠ 1881-1941

9.10. - 5.12. 2021
vernisáž v pátek 8.10. v 17 h
komentovaná prohlídka v sobotu 6.11. ve 14 h

     Malíř a profesor Karel Beneš patří mezi významné rodáky města Hlinska a také uznávané výtvarníky nejen zdejšího regionu. Jeho tvorba bývá spjata nejen s Českomoravskou vrchovinou, tedy s Hlineckem, Žďárskem, Novoměstskem, nebo Bystřickem, ale i se severovýchodními Čechami - Náchodskem, Českoskalickem, Novoměstskem, Jaroměřskem, Hronovskem, Rychnovkem, a v neposlední řadě se Slovenskem. Je oceňován především pro svou usilovnou etnograficko-výtvarnou práci na zachycení mizejících venkovských stavení i dalších prvků lidové architektury. Výstava i doprovodná publikace se zaměřují na autorovo dílo komplexněji a vedle dobře zmapovaného odvětví etnografické kresby, postupně představí Beneše také jako malíře, grafika, nebo ilustrátora.