AUTORSKÉ ČTENÍ: IGOR MALIJEVSKÝ, PETR ŠESTÁK
HUDBA: AN-NA

19. 2. 2022, 18 h, vstupné: 80,- Kč

Společné autorské čtení z románů Otevřený prostor Igora Malijevského (Argo 2019) a Kontinuita parku Petra Šestáka (Host, 2021). Velkoměsto a korporátní open space vs. pokus o maloměstský sen. Groteska i autentická sonda do současné společnosti. Hudba: AN-NA (zvukové vrstvy - housle, looper, hlas).

Igor Malijevský: Otevřený prostor (The Open Space Thriller)
Otevřený prostor je temnou groteskou a zároveň autentickou sondou do podivuhodného korporátního světa. Na pozadí krátkých čtivých kapitol se postupně vrství zásadní faustovský příběh dnešní doby. Proč se hezkému počasí říká bombardování? Co je to francouzská ruleta? A kdy je deadline? Pro nezasvěcené čtenáře je kniha opatřena výkladovým slovníčkem korporátního jazyka.

Petr Šesták: Kontinuita parku
Josef už nemá čas ztrácet čas. Po letech studií a pobytu v cizině se vrací do svého rodiště vést tzv. zodpovědný život coby středoškolský profesor. Malebné příhraniční městečko na něj čeká s doširoka otevřenou náručí jako čerstvě nalíčená past. Román je groteskně existenciálním vyprávěním o jedné generaci v bezdomoví mezi normalizační výchovou a kapitalismem, analogovým dětstvím a vpádem nových technologií, o jednom městě a zemi někde na periferii mezi Východem a Západem.

AN-NA
Housle, looper, hlas. Plachá hudba od rány.
An-na začala pracovat s looperem poprvé v rámci korepetice pro současný tanec, načež zjistila, že taková forma zacyklenosti jí vyhovuje. Hudební plochy kultivuje, vyostřuje a doplňuje o hlas a texty, které nečekaně vznikají. Vyhledává tragikomedii, ráda kombinuje krásu s poťouchlostí.