Inspirace Vysočinou

Stálá expozice výtvarného umění regionu

od 17. 6. 2023

Nová stálá expozice, jak již její název vypovídá, je zaměřena na autory a díla jež Vysočina inspirovala, žili zde, nebo zde měli z různých důvodů vazby. Je členěna na krajinomalbu - pro tuto oblast nejtypičtější, portrétní tvorbu, zátiší, a návštěvník zde nalezne i díla sochařská.
Kromě stálých velkých jmen přibližuje také množství dalších neméně významných autorů, jejichž význam často i velmi dalece přesahuje hranice našeho regionu. (Vystavena jsou díla Františka Kavána, Karla Lidického, Oldřicha Blažíčka, Gustava Macouna, Jindřicha Hegra, Jana Honsy, Josefa Dvořáka a Anny Dvořákové, Karla Beneše, Karla Liebschera, Rudolfa Hynycha, Václava Zemana, Miroslava Zycha a Miroslavy Zychové, Vincence Červinky, Karla Balíčka, Jaroslava Polanského, Jaromíra Trojana, Jaroslava Šmídry, Jaroslava Hudce, Vojtěcha Kyncla a mnoha dalších). V prostorách stálé expozice je aktuálně vystaveno 63 děl od 40 autorů. Stálá expozice s názvem Inspirace Vysočinou je v přízemním podlaží galerie k vidění dle aktuální otevírací doby.