Ceny

  • Všechny ceny v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH.

Obchodní podmínky

  • Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje.
  • Objednáním zboží a služeb zákazník uzavírá kupní smlouvu s naší firmou.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  • Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a souhlasí s nimi.
  • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
  • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
  • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
  • Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.
  • Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).
Pokud se rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, nám zašlete zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající zákazníkovi do 7 dnů vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady.

Zboží nesmí být poškozené, musí být kompletní a s originálním dokladem o koupi.

Neposílejte vrácené zboží na dobírku!

Doprava zboží

Zboží zasíláme Českou poštou na základě objednávky vystavené prostřednictvím tohoto internetového obchodu. Směrodatná je vždy adresa zadaná při objednání zboží.

Většina zboží je skladem a je obvykle expedováno do 2 – 4 pracovních dnů. V případě, že by byla dodací lhůta delší, budeme Vás kontaktovat pro informování o termínu a možnostech dodávky.