62. VÝTVARNÉ HLINECKO: Překročit práh světa divů / Pohádkové náměty v českém umění přelomu 19. a 20. století

19. 6. – 19. 9. 2021
vernisáž 18. 6. v 17 h
út-ne 9-12, 13-17 h

    Pohádkové náměty byly nedílnou součástí výtvarného umění již od starověku a v různých obměnách procházely celou jeho historií. Avšak teprve koncem 19. století nové výtvarné směry – novoromantismu, symbolismu a secese – našly ve světě kouzel a divů silný a neotřelý inspirační impuls, který mistrně dokázaly zužitkovat v malbě, grafice, plastice, v knižním umění i architektuře. Obrazy představující náměty z pohádek, bájí, pověstí, legend a mýtů záhy zaujaly diváky i sběratelskou obec a na prahu nového století otevřely další, tentokrát obsáhlou kapitolu dějin umění. Z široké plejády umělců, kteří se těmto námětům věnovali, připomene výstava ty nejvýznamnější; v pracích Maximiliána Pirnera, Hanuše Schwaigera, Jana Preislera, Jaroslava Panušky, Josefa Váchala, Vojtěcha Preissiga, Artuše Scheinera nebo Josefa Lady návštěvníci poznají příběhy rytířů, princezen a draků, ale i skřítky, víly, vodníky, bludičky, upíry a další bytosti pohádkového světa.

     Díla na výstavu budou zapůjčena ze státních institucí a významných soukromých sbírek, expozice bude jako každoročně doplněna výpravným katalogem.

     Připravena bude také komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy a autorkou katalogu PhDr. Šárkou Leubnerovou (termín bude upřesněn).