10,00 

katalog k výstavě 19. Výtvarné Hlinecko 1978 – Jaroslav Šmídra