Do historie Hlinecka se nesmazatelně zapsal rod Adámků, který po tři generace hýbal kulturním a politickým pokrokem v Hlinsku a okolí. Dnes jejich zásluhy připomínají názvy ulice, slavnosti, pamětní síň v muzeu.

Jan Adámek, rodák z Jeníkova, přesídlil v roce 1833 do Hlinska, kde zavedl jednak výrobu plátna pro vojenské účely, vybudoval několik bělidel, lihovar, škrobárnu a cihelnu. Byl schopný průmyslník a dokázal zorganizovat výrobu více než 500 tkalců z Hlinska a stal se zakladatelem tradice místních textilek.

Jeho syn Karel Adámek (1840 - 1918) se stal už jako 25letý 1. října 1865 prvním starostou právě utvořeného Okresního zastupitelstva hlineckého. V této funkci setrval neuvěřitelných 53 let. Stal se poslancem sněmu království českého, říšské rady a delegací, členem panské sněmovny, přísedící zemského výboru. Jeho významným počinem je zejména podpora českého muzejnictví, zlepšil úroveň školství v Hlinsku, které do té doby bylo ve velmi ubohém stavu, v r. 1874 byla postavena měšťanská škola. Zřízena byla také knihovna. Již několik let bylo jednáno o prodloužení liberecko - pardubické železnice do Německého (dnes Havlíčkova) Brodu a do Jihlavy, trať už byla vyměřována z Pardubic přes Chrudim, Slatiňany, Nasavrky, T. Kamenici a dále do Brodu. Karel Adámek vyvinul všemožnou činnost, aby byla dráha vedená přes Hlinsko, kde se již slibně rozvíjel průmysl. Po dlouhém vyjednávání se podařilo přesvědčit rozhodující činitele, aby trať byla vedena Hlinskem a tak 15. srpna 1869 byla konaná velká slavnost započetí stavby a první vlak od Pardubic do Brodu byl vypraven 16. května 1871. Hlinsko zužovaly časté povodně, tak došlo k regulaci řeky Chrudimky (dříve Kamenice) a započala stavba Hamerské přehrady.

Jeho bratr Bohumil Adámek, spisovatel, básník (1848 - 1915), studoval na filosofické fakultě v Praze a ve Vídni, později se věnoval studiu umění v Mnichově. Po návratu z cest se usadil v Hlinsku. Hlinecký kraj měl rád, hlavním jeho posláním se stala literární tvorba. Jeho tragedie Salomena byla hrána při otevření činohry Národního divadla v Praze dne 19. 9. 1883. Rovněž drama Heralt bylo zařazeno na repertoár činohry Národního divadla, je autorem obsáhlé sbírky básní Horské ovzduší. Dalším člověkem, který ovlivnil Adámkův život byl Karel Václav Rais, oba muže spojovalo velké přátelství, zájem o umění a přírodu.. Aktivně se věnoval kulturnímu a společenskému dění v Hlinsku. V r. 1894 byl zvolen starostou hlineckého Sokola a byl ředitelem divadelního spolku Pokrok.

Syn Karla Adámka Karel Václav (1868 - 1944) zasvětil svůj život národopisectví a muzejnictví, stal se doktorem práv a v rodném městě vykonával svou advokátní praxi, s úžasnou pečlivostí sbíral a zapisoval podrobnosti z historie, z národopisu, z oboru školského, církevního i cechovního, je autorem mnoha historických děl (Lid na Hlinecku, Sborníky okresu Hlineckého apod ). Zemřel 18. prosince 1944 ve stáří 76 let a jím vymřela třetí generace hlineckých Adámků.

 

Fotogalerie z expozice ADÁMKOVO

#grid-gallery-35-66440 .hi-icon-effect-5d .hi-icon { color: #ffffff !important; background: #1e73be !important; } #grid-gallery-35-66440 .hi-icon-effect-5d .hi-icon:hover { color: #ffffff !important; background: #1e73be !important; } #grid-gallery-35-66440 .hi-icon { width: 32px !important; height: 32px !important; } #grid-gallery-35-66440 .hi-icon:before { font-size: 16px !important; line-height: 32px !important; }