Historická expozice nejstarších dějin postihuje vývoj společnosti na Hlinecku od nejstarších zmínek o osídlení oblasti až do konce 19. století, kdy se město stalo sídlem okresního zastupitelstva se starostou Karlem Adámkem.
Kulturní úroveň Hlinska je úzce spojena se vznikem a rozvojem spolkové činnosti, ke které přispěli i učitelé hlineckých škol, s připomenutím působení Karla Václava Raise.

Národopisná expozice ukazuje život venkovského lidu a prostředí, ve kterém žil. Jako protiklad slouží zařízený měšťanský čili panský pokoj.

Součástí muzejní expozice je také plně funkční orchestrion, jehož restaurování bylo v letech 2017 a 2019 finančně podpořeno z grantu Pardubického kraje. Zařízení vyrobil varhanář Karel Čech v Brně, cca. v letech 1900 – 1920. Orchestrion pochází z obce Filipov nedaleko Hlinska, kde je datován do roku 1924, umístěn byl v místním hostinci. Do sbírek MMG Hlinsko byl zakoupen v roce 1961 od pana Františka Tichého – hostinského z Filipova za 500,- Kč.