57. Výtvarné Hlinecko: ANTONÍN MÁNES (1784 – 1843)
25.  6. – 4. 9.  2016
Projekt Výtvarného Hlinecka připravený  ve spolupráci s Národní galerií v Praze  a podpořený Pardubickým krajem představí návštěvníkům reprezentativní soubor obrazů  významného českého krajináře, profesora pražské AVU, Antonína Mánesa. Od klasicistní krajiny pozvolna přešel k romantismu s výraznými realistickými prvky. Právě touto orientací položil základy české realistické krajinomalby, nesvázané akademickým rukopisem.  Jeho přínosem byla i živá barevnost i snaha po vystižení atmosféry. Vedle řady žáků vychovaných na Akademii, měl velký vliv především na dílo svých potomků, synů Josefa, Qiuda a dcery Amálie.

Video