#grid-gallery-58-19982 .hi-icon-effect-5d .hi-icon { color: #ffffff !important; background: #1e73be !important; } #grid-gallery-58-19982 .hi-icon-effect-5d .hi-icon:hover { color: #ffffff !important; background: #1e73be !important; } #grid-gallery-58-19982 .hi-icon { width: 32px !important; height: 32px !important; } #grid-gallery-58-19982 .hi-icon:before { font-size: 16px !important; line-height: 32px !important; }

59. VÝTVARNÉ HLINECKO: ALOIS BUBÁK 1824 - 1870

23. 6. – 9. 9. 2018

     Výstava je připravována v rámci 59. ročníku Výtvarného Hlinecka, dlouhodobého výstavního projektu, který probíhá v nepřetržité řadě již od roku 1960 ve spolupráci Národní galerie v Praze a Městského muzea a galerie v Hlinsku.
      Výstava jednoho z předních žáků Haushoferovy krajinářské školy pražské Akademie bude realizována jako vůbec první samostatná výstava tohoto významného umělce, neboť doposud byly všechny přehlídky jeho malířské tvorby pouze součástí větších prezentací žáků Maximiliana Haushofera. Na soupisu prací, které budou vystaveny, se v tomto čase pracuje, je však již přislíbena řada zápůjček ze státních institucí i soukromých sbírek.
      Výstava bude koncipována v několika tematických celcích, ve kterých budou prezentována jednotlivá krajinářská témata Bubákovy tvorby, z nichž nyní uveďme aspoň alpské scenérie čtyřicátých a padesátých let 19. století, velká reprezentativní plátna české krajiny šedesátých let, práce z jeho cest do Krkonoš a na Šumavu, práce představující významné památky a místa české historie, dále bude vystaven soubor kreseb. Jednotlivé kapitoly představí umělce jako výjimečnou uměleckou osobnost českého malířství druhé třetiny 19. století.
      Jako každoročně bude výstava doplněna katalogem, který přiblíží životní osudy Aloise Bubáka a jeho uměleckou tvorbu, včetně slavných, ale dnes nezvěstných prací, publikovaných v dobovém tisku, katalog bude doplněn základní bibliografií se seznamem vystavených prací.
      Výstava bude také poprvé doplněna speciálně zařízenou místností pro lektorskou činnost, která se bude věnovat odborné práci s dětmi předškolního a školního věku.

Fotogalerie z vernisáže, 23. června 2017:

#grid-gallery-59-98826 .hi-icon-effect-5d .hi-icon { color: #ffffff !important; background: #1e73be !important; } #grid-gallery-59-98826 .hi-icon-effect-5d .hi-icon:hover { color: #ffffff !important; background: #1e73be !important; } #grid-gallery-59-98826 .hi-icon { width: 32px !important; height: 32px !important; } #grid-gallery-59-98826 .hi-icon:before { font-size: 16px !important; line-height: 32px !important; }