PŘÍRŮSTKY

4.5. - 6.6. 2021

Městské muzeum a galerie Hlinsko připravilo po pandemické odmlce výstavu galerijních přírůstků z uplynulých let 2017 až 2021. K vidění je výběr z výtvarných děl, která byla ve zmiňovaných letech zakoupena, získána darem, či nechána zrestaurovat. Vystaveno je na pět desítek obrazů, kreseb a grafik od autorů, kterým se místní galerie na poli výtvarného umění systematicky věnuje. K vrcholům výstavy bezesporu patří soubor prací hlinecké malířky Miroslavy Zychové, který byl zakoupen v roce 2019 za přispění Akvizičního fondu Ministerstva kultury ČR, výběr obrazů malíře Jaroslava Šmídry z rozsáhlé kolekce, kterou Město Hlinsko do sbírky místní galerie zakoupilo rovněž v roce 2019, nebo ukázka tvorby zdejšího rodáka Emanuela Famíry, jehož rozsáhlý soubor prací byl získán o rok dříve z Galerie hlavního města Prahy. Výraznými solitérními kusy pak jsou nevystavovaný a nedávno restaurovaný obraz Přístav „mařákovce“ Karla Langra, pocházející ze starých muzejních fondů, nebo velkorysá Žlutá kytice Františka Jiroudka, která do sbírek MMG přešla z majetku MKK Hlinečan. K vidění je ale i celá řada dalších autorů a autorek umělecky více či méně spjatých s Hlinskem.