1. 7. - 30. 9. 2022

ÚT - NE 9 - 12, 13 - 17 hod.

Malíř, ilustrátor a v neposlední řadě i učitel Karel Liebscher se narodil 23.2.1851 v Praze v rodině Josefa Liebschera, inženýra Zemského výboru. Nadání v kresbě projevoval již od dětství. Studoval nejprve v reálce v Mladé Boleslavi, poté v Praze.

Po studiích přijak místo asistenta na pražském stavebním úřadě. Vážná nervová nemoc mladého Liebschera donutila na post úředníka po půl roce rezignovat. Během několik let trvající rekonvalescence zdokonaloval Liebscher svoji zálibu v kreslení natolik, že se začal ilustrováním živit. Už koncem 70. let uveřejňuje své první kresby v domácích ilustrovaných časopisech. Rokem 1880 začala jeho ilustrátorská práce na rozsáhlé edici Hrady, zámky a tvrze Království českého Augusta Sedláčka. S bratrem Adolfem se pustili do projektu pražského nakladatele Jana Otty, kterým bylo 14 svazků výpravné edice Čechy, vydávané v letech 1883 až 1908.

Karel Liebscher roku 1887 založil soukromou krajinářskou školu, mezi jeho žáky patřil například Ludvík Kuba. Mezi oběma muži vzniklo přátelství.

Zemřel roku 1906 v Praze ve věku 55 let, skonal po krátké, zdánlivě nepříliš vážné chorobě.