2.3.2024 – 28.4.2024 (PRODLOUŽENO DO 12.5.2024)
vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 1.3.2024 od 17h

Autor je dlouholetý pedagog v oboru designu a umění na Vysočině a v Pardubickém Kraji. Výstava je souborem jeho prací za posledních šest let. Inspirací je nejčastěji krajina Vysočiny a okolí města Polička, kam autor uniká před městem do svého ateliéru v obci Radiměř. Tématem jsou převážně určité výseče z krajiny, netradiční zátiší a nejčastěji je předlohou vlastní zahrada. Velkoformátové kresby ukazují zájem o stavebnost rostlin a stromů, rozmanitost barevných ploch a světelných proměn. Kresby se nesnaží popisně kopírovat krajinu, ale své zážitky nejen z přírody, jsou převáděny intuitivním způsobem na plochu, kde vzniká obraz jakési „vnitřní krajiny“. Formálně se vrací k těm nejstarším prapůvodním technikám, jako je kresba úhlem, pastelem a akrylem. Výsledkem je velkoformátová kresba, která je skládána z mnoha vrstev barevných ploch a šrafur. Toto rozvíjení není nahodilé, ale je prováděno metodicky a koncepčně.