OLDŘICH BLAŽÍČEK

24.6. – 10.9. 2017

58. Výtvarné Hlinecko: HANUŠ SCHWAIGER

HANUŠ SCHWAIGER (1854 – 1912)
24. 6. – 10. 9. 2017

PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU

Stálá expozice krajinářů nejen Hlinecka